Jätä oma kiitoksesi tai terveisesi lotille ja pikkulotille yhteydenottolomakkeella. Julkaisemme kiitoksia ja tervehdyksiä koko juhlavuoden ajan verkkosivuillamme ja sosiaalisen median kanavissamme.

#lottasvärd100

Jaa oma yhteiskuntavastuullinen tekosi ja haasta ystäväsi omissa sosiaalisen median kanavissasi tunnisteella #lottasvärd100

Nimi: ( * )

Sähköposti: ( * )

Aihe: ( * )

Tervehdys: ( * )

Kiitämme osallistumisestanne, julkaisemme tervehdykset tarkistuksen jälkeen.

Lotille tulleita terveisiä ja kiitoksia

Kiitos, lotat, arvokkaasta työstänne, jota ilman Suomi ja isäni ei olisi selvinnyt. Onnea satavuotiaalle järjestölle.

Kiitos kaikille lotille ja pikkulotille, jota teitte Suomen puolesta menneinä vuosina. On myös teidän ansiota, että Suomi on yksi parhaista maista elää. Kiitos myös lottien perinnön vaalijoille, jotta emme unohda.

Kiitän teitä kaikesta mitä teitte eteemme sodassa.Palvelin Rukajärvellä 1942-1944 sodan loppuun konekiväärissä.Oli aina suuri ilo saada mitä milloinkin lottien kautta.Lotat olivat kantava voima meille taistelijoille sodassa. Parhaat kiitokset.

Kiitos toiminnastanne kauniin Isänmaan säilyttämiseksi.

Lotat ovat tehneet arvokasta työtä, pelottomasti ja sellaisella sisulla, jota harvemmin enää tänä päivänä näkee. Ilman Lottien työtä ja apua, eivät sotilaatkaan olisi jaksaneet niin hyvin ikävissä olosuhteissa. Nöyrimmät kiitokset siitä työstä minkä olette isänmaamme eteen tehneet ja lämpimät terveiset kaikille Lotille ja pikkulotille!

Rakkaat kiitokseni työstänne isänmaamme hyväksi. Me kuljemme rinnallanne. Aila Alasalmi Kainuu

Kiitos kun piditte huolta sotilaistamme, maamme puolustajista! Teitte todella tärkeää työtä!

Kiitos teidän, olen saanut elää vapaassa maassa, käydä koulut, valmistua, ja sen jälkeen jatkaa hyvää ja turvattua elämää maailmankansalaisena. Kiitos #lottasvärd järjestö, kiitos Suomi! - Karita Mattila –

Kiitos Suomesta! Ikuisesti kiitollinen työstänne maamme hyväksi, on onni saada elää vapaassa maassa vapaana kansalaisena!

Kiitos Lotat! Ilman teitä ja muita sotaveteraaneja, emme eläisi itsenäisessä ja vapaassa Suomessa.

"Kerran Lotta aina Lotta! " Terv. Vaasan Lottaperinneyhdistys ry Tuula Harjunpää

Vapaa on ja itsenäinen maamme. Se on sitä vuoksi suuren urheuden. Nöyrin mielin lippuun katsokaamme. Kiitos, se on sinivalkoinen. Hyvää elokuun loppua toivottaen ja kiittäen Helvi Walli

Kiitos teille Suomen lotat jotka kannoitte vaivojanne säästämättä kortenne kekoon vaikeina aikoina. Samaa henkeä Suomi kaipaisi kipeästi tänäkin päivänä. Näytitte meille myöhemmille sukupolville hyvää esimerkkiä. Olkaa siunatut.

Kiitos arvokkaasta työstä Suomen eteen!

Työ jota lotat ja pikkulotat ovat sodan aikana tehneet, on ollut todella arvokasta. Lotat urheasti ryhtyivät työhön ja toimeen vaikeissa ja vaarallisissa olosuhteissa. Pelkoa uhmaten he vaatimattomasti hoitivat työnsä, isänmaatamme kunnioittaen. Ilman lottia ei sotilaammekaan olisi selviytyneet sodan tuomasta karusta arjesta. Sydämellinen kiitos kaikille lotille, ilman teidän työtänne ei meilläkään olisi nyt itsenäisestä isänmaata, josta olla ylpeä. Kiitos!

Kiitokset isänmaan hyväksi tehdystä työstä

Äitini, isoäitini, anoppini ja lukuista muut sukuni naiset toimivat Lotta-järjestössä. Kunnioittavat kiitokseni Suomen olemassaolon ja itsenäisyyden turvaamisesta 1939-45.

Lotat-Olette upeana esimerkkinä meille seuraavien sukupolvien naisille, miten naisen rooli yhteiskunnassa muuttuu toimimalla ennakkoluulottomasti yhteisen edun hyväksi työtä tehden. Kiitos, että jaksoitte vaikeinakin hetkinä uskoa toisiinne, itseenne ja rakkaaseen kotimaahamme.

Kiitos kaikille lotille, jotka olette omalla työllänne rakentaneet maamme hyväksi ja turvalliseksi paikaksi elää.

Kiitos lotat, että olette omalla esimerkillänne ja työllänne mahdollistaneet naisten yhteiskunnallisen vaikuttamisen.

Lottajärjestö

Lottajärjestö oli naisten vapaaehtoinen, aseeton maanpuolustusjärjestö, jonka maanpuolustustyö oli moninaista huolto- ja avustustoimintaa.

Jäseniä järjestössä oli enimmillään noin 240 000, joista 8-17 -vuotiaiden pikkulottien osuus oli lähes 50 000. Lottajärjestö lakkautettiin Moskovan välirauhansopimuksen nojalla marraskuussa 1944.

Lottajärjestön jäsenten moninainen yhteiskuntavastuu näyttäytyi niin sodan kuin rauhankin aikana laaja-alaisena huoltotyönä muun muassa heikompiosaisista huolehtimisena, sotapakolaisten matkan turvaamisena, vanhusten ja lasten auttamisena sekä sairaiden hoitamisena.

100 vuotta huoltotyötä ja yhteiskuntavastuuta

Jatkosodan jälkeen lottajärjestön huolto- ja avustustyötä jatkamaan perustettiin Suomen Naisten Huoltosäätiö. Viisikymmentä vuotta myöhemmin vuonna 2004 Suomen Naisten Huoltosäätiön nimi vaihdettiin Lotta Svärd Säätiöksi.

Lotta Svärd Säätiön yhteiskuntavastuun tarkoituksena on nyt ja tulevaisuudessa, lottajärjestön esimerkin innoittamana, kannustaa ihmisiä pohtimaan vastuullista toimintaa, edistää välittämistä ja antaa tukea sitä tarvitseville.

© Copyright – Lotta Svärd Säätiö 2020

Yhteystiedot

Lottamuseo

email: info@lottamuseo.fi

Puhelinpalvelu : p. 09 274 1077

Avoinna:

syyskuu-toukokuu

ti-su 10-17

kesäkuu-elokuu

ti-su 9-18

a
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed do eiusmod tempor